Telefon. +45 4111 0622
info@atggulve.dk

CSR

CSR-kompas

ATG Gulve ApS har udviklet virksomhedens CSR-kompas iht. FN’s Global Compacts hovedgrupper og principper.

 • Menneske- og arbejdstagerrettigheder

 • Miljø

 • Kvalitet

 • Anti-korruption


 1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 2. Vi sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Vi opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 4. Vi støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Vi støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 6. Vi støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 10. Vi modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder
ATG Gulve ApS arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder gælder for alle, uanset etnisk eller nationale oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk hold, nationalitet eller social herkomst.
Vi accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering i ansættelsen eller arbejdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde.
Forpligtelser over for medarbejderne udspringer af national lovgivning og aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes. Løn og andre forpligtelser vil altid som minimum leve op til kravene i national lovgivning, gældende aftaler og alment accepterede standarder indenfor branchen.
Børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Alle medarbejdere skal være over 15 år gamle eller have nået den alder, som er tilladt for det pågældende arbejde.
ATG Gulve ApS respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger efter eget valg, og vi giver medarbejderrepræsentanterne mulighed for at udføre deres opgaver.
VI sikrer aktiv opfølgning på ovenstående gennem den daglige ledelsesindsats og en både formel og uformel kommunikation på tværs.
Ledelsen afholder kvartalsmøder, hvor temaer af relevans gennemgås, og hvor alle medarbejdere har mulighed for at komme til orde.
Vi arbejder løbende på at udvikle og moderniserer interne politikker og procedurer, som sikre fokus og handling på ovenstående.

Miljø
ATG Gulve ApS mission "vi bygger kvalitet til tiden, lønsomt, bæredygtigt og socialt ansvarligt".
Alle vores samarbejdspartnere skal leve op til vores mission og vi optimere kontinuerligt vores krav til bæredygtigheden.
Vi skal som minimum være en CO₂ neutral virksomhed.
Vi arbejder derfor struktureret med miljøledelse. Der opstilles konkrete og målbare mål for miljøarbejdet, og der evalueres løbende på disse.
Hos ATG Gulve ApS skal vores leverandører vise samfundsansvarlig adfærd. Vores procedure for leverandørstyring omfatter en skriftlig leverandøraftale, hvor vores, forventninger og krav til leverandøren er beskrevet. Vi tilstræber at skabe gode og langvarige partnerskaber med vores leverandører, hvor vi i fællesskab udvikler samarbejdet til begge parters fordel.

Kvalitet
Vores byggeri kontrolleres og dokumenteres gennem hele processen . Vi anvender dokumenteret materialer som ikke er skadelige for mennesker eller miljø. 

Anti-korruption
ATG Gulve ApS driver virksomhed uden at benytte sig af korruption.
Vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks afspejler ATG Gulve ApSønske om at opretholde de højeste standarder for virksomhedens integritet og etik i forhold til den måde, som ATG Gulve ApS driver sin virksomhed på og blandt ATG Gulve ApS’ medarbejdere.
Denne anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks gælder alle medarbejdere og alle medarbejdere gøres sig bekendt med vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks.

Vedtaget af ATG Gulve ApS - Januar 2021

Cookies gør det nemmere for os at levere vores tjenester til dig. Med brugen af vores tjenester, du tillader os at bruge cookies